SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hjärt`a substantiv ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes hjärt·at1ett organ i form av en kraftig, i­hålig muskel som pumpar runt blodet i blodkärlssystemet och allt­så ut­gör kroppens viktigaste organ; ofta med ton­vikt på funktionen med.fetthjärtahjärtkirurghjärtljudhjärtslaghjärttransplantationhan har svagt hjärtaförstorat hjärta är en allvarlig å­kommahon var nervös och hjärtat bultadehjärtat slog fortare nu när av­görandet närmade sighjärtat orkade inte längreskottet träffade i hjärtat på älgenofta bildligt om detta organ som (tänkt) säte för känslor, minnen etc.hans hjärta klappar för de fattigahennes hjärta brast när hon fick sorge­budethon gömde hans ord i sitt hjärtaäv. om före­mål som an­ses likna ett hjärta i genom­skärning (med spets ner­till och två halvcirkel­formiga ut­buktningar upp­till)hjärtbladpepparkakshjärtapå toalett­dörren hängde ett hjärta med orden ”Här är det”bli varm om hjärtatbli rörd och gladhan blev varm om hjärtat när han såg barnens förväntans­fulla an­sikten brustet hjärtastor (kärleks)sorghon ville vara ensam med sitt brustna hjärta en sten faller från ngns hjärtasesten en tyngd faller från ngns hjärtasetyngd 2 ha ett hjärta av guldvara mycket god­hjärtadhan är karg och butter på ut­sidan men innerst inne har han ett hjärta av guld ha ett hjärta av sten sakna med­känslaman måste verkligen ha ett hjärta av sten för att inte bli berörd av att se barns lidande ha ett varmt hjärtaha en väl­villig in­ställning till med­människorhon har ett varmt hjärta och hennes vän­krets är stor ha hjärtat i halsgropenvara mycket räddhennes pappa hade hjärtat i hals­gropen varje gång hon åkte på motorcykelsemester ha hjärtat på rätta ställetha en varm och känslomässig in­ställningunder den sträva ytan dolde sig en god pedagog med hjärtat på rätta stället handen på hjärtat!sehand 1 krossa ngns hjärtagöra ngn djupt o­lyckligp. g. a. obesvarad kärlek e. d.hon krossade hans hjärta när hon lämnade honom för en annan rannsaka hjärta och njurarrann­saka (sig) i grundenurspr. bibl.efter alla skandaler rann­sakade styrelsen hjärta och njurar och fann att de gjorde bäst i att av­gå skära i hjärtat på ngnväcka smärtsamt starka känslor av med­lidande eller beklagande hos ngndet skär i hjärtat på mig när jag ser hur han lider säga sitt hjärtas meningsemening 1 ta ngn/ngt till sitt hjärta engagera sig varmt för ngn/ngthon har tagit den brasilianska musiken till sitt hjärta tala fritt ur hjärtattala utan hämningarmed sina vänner talade hon all­tid fritt ur hjärtat vägen till mannens hjärta går genom magenseväg 1 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. hiärta; gemens. germ. ord, besl. bl.a. med lat. cor´, grek. kardi´a ’hjärta’ 2(förmåga till) in­levelse och med­känsla psykol.hjärtegodhjärtknipandemodershjärtastenhjärtahan har ett gott hjärtahar du verkligen hjärta att döda katten?hans hjärta veknadeäv. om mer konkreta ut­tryck för detta, som kärlek, sympati e.d.hon skänkte honom sitt hjärtadet lilla charm­trollet vann allas hjärtanäv. i ut­tryck för upp­riktighet e.d.hennes tack kom verkligen från hjärtatäv. om älskad person (vid till­tal)Raring! ― Ja, mitt hjärta?alla hjärtans dagsedag 2 av hjärtans lustselust 2 ha ngt på hjärtatha ngt (speciellt) att berättavar inte blyg – säg vad du har på hjärtat! hjärtans gärnaytterst gärnaurspr. bibl.han har redan en katt men vill hjärtans gärna ha en till i själ och hjärtasesjäl 1 känna sig lätt om hjärtatkänna sig glad och optimistiskatt lyssna på musik fick honom all­tid att känna sig lätt om hjärtat kära hjärtanesoj!ett ut­tryck för förvåningkära hjärtanes, vad lång du har blivit! ligga ngn varmt om hjärtatvara viktigt för ngnett forsknings­område som ligger henne varmt om hjärtat är ben­skörhet öppna/lätta sitt hjärta för ngnberätta sina (innersta) hemligheter för ngnhon brukade lätta sitt hjärta för skol­syster sedan slutet av 1200-talet (i sammansättn.)Westgöta-Lagen3egentligt centrum ibl. snarare kvalitativt än geografiskt af.en teater i hjärtat av Londonen industri­stad i hjärtat av Fin­landhjärtat (av ngt)sedan 1561Hjärtat skall gro av drömmar, annars är hjärtat armt.Bo Bergman, Hjärtat (i En människa, 1908)