publicerad: 2021  
hopslagen hopslaget hopslagna
hop|­slag·en
adjektiv
ho`pslagen
1 bringad i kontakt om (par av) före­mål
hopslagen med något några är hopslagna
hop­slagna klackar vid giv­akt
äv. om abstrakta före­teelser bringad till förening
de båda kommunerna är nu­mera hop­slagna
belagt sedan ca 1710
2 bringad till minsta om­fång för förvaring eller dylikt
böckerna ska vara hop­slagna under läx­förhöret
belagt sedan 1872