publicerad: 2021  
hospits hospitset, plural hospits, bestämd plural hospitsen
hospits·et
substantiv
[hås´-] el. [-it´s]
delvis historiskt typ av enklare hotell ofta med religiös prägel
ta in på ett hospits
belagt sedan 1903; via tyska av lat. hospit´ium 'gästvänskap; här­bärge'