publicerad: 2021  
ihop
i|­hop
adverb
iho´p
1 till förening ofta så att en högre enhet upp­står av delarna
koppla ihop vagnarna; sätta ihop en skrivelse; samla ihop pengar; de båda före­tagen ska slås ihop
spec. för upp­nående av social kontakt
flytta ihop; bjuda ihop några vänner
äv. utan inne­börd av förändring
de trivs bra ihop; de har hållit ihop sedan skol­åren
äv. i fråga om abstrakta före­teelser med något gemensamt
få på­står nu­mera att idrott och politik inte hör ihop
belagt sedan 1521; se ur­sprung till 2hop 1
2 till plötslig, våldsam beröring
han körde ihop med en buss; de båda katterna rök ihop
äv. ut­vidgat i fråga om till­fällig, icke-fysisk kontakt
de stötte ihop på gatan
äv. i ut­tryck för fientlighet eller dylikt
de kom ihop sig om en strunt­sak
belagt sedan 1837
3 till mindre om­fång ibland med an­tydan om något fel
MOTSATS upp 11 JFR samman 3
vika ihop ett papper; han sjönk ihop i fåtöljen; pengarna smälte ihop mer och mer
spec. till till­slutning
slå ihop boken
belagt sedan 1541