publicerad: 2021  
igångsättning igång­sättningen igång­sättningar
i·gång|­sätt·ning·en
substantiv
igång`sättning
start av maskin, verksamhet eller dylikt
igångsättningstillstånd
igångsättning (av något)
igång­sättningen av kraft­verket
belagt sedan ca 1890