publicerad: 2021  
imitera imiterade imiterat
verb
imite´ra
göra imitation av
någon imiterar någon/något
någon imiterar någon
någon imiterar något
äkta och imiterade pärlor; vi kan inte utan vidare imitera den japanska modellen för arbets­organisation
spec. med av­seende på (egenhet hos) annan person (sär­skilt rösten), sär­skilt i under­hållande, ofta satiriskt syfte
han imiterade kända politiker; hon imiterade hans över­lägsna ton­fall
belagt sedan ca 1745; av lat. imita´ri 'efter­likna; härma'
imiteraimiterande, imitering, imitation