publicerad: 2021  
implicera implicerade implicerat
verb
implice´ra
1 nöd­vändigtvis med­föra av logiska skäl
implicera något/sats
implicera något
implicera sats
a är större än b och b är större än c – detta implicerar att a är större än c
ibland äv. inbegripa
frågan är av intresse för alla implicerade parter
belagt sedan 1887; av lat. implica´re 'in­veckla i något', till plica´re 'vika; veckla'; jfr ur­sprung till plissera
2 ofta perfekt particip blanda in någon, särsk. i brott eller dylikt
implicera någon (i något)
polisen var själv djupt implicerad i olaglig verksamhet
belagt sedan 1657
impliceraimplicerande, implicering