publicerad: 2021  
impertinent neutrum impertinent, bestämd form och plural impertinenta
im·pert·in·ent
adjektiv
impertinen´t
respekt­löst upp­riktig eller när­gången om person, handling eller dylikt
impertinent (mot någon)
reporterns impertinenta frågor om bonus­program
belagt sedan 1629; av franska impertinent 'näs­vis'; av lat. imper´tinens 'ej till­hörig; opassande'