publicerad: 2021  
improvisation improvisationen improvisationer
im·pro·vis·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något som ut­förs utan för­beredelser med tillvägagångs­sättet fram­växande under arbetets gång; spec. om spontant musikaliskt (el. annat konstnärligt) skapande
improvisationsförmåga
jazz­musikaliska improvisationer; ett stycke som ger solisten till­fälle till improvisation
spec. äv. med ton­vikt på brister i planering och resultat
kommunen tvingades till improvisationer för att täcka behovet av skollokaler
belagt sedan 1811; till improvisera