publicerad: 2021  
ingå ingick ingått ingången ingångna, presens ingår
verb
in`
1 före­komma som del av något
någon/något ingår (i något)
någon ingår (i något)
något ingår (i något)
i kommittén in­går både fackfolk och lek­män; man måste bestämma vad som ska in­gå i arbetet
spec. räknas med
frakt in­går i priset
belagt sedan 1578
2 i några ut­tryck formellt sluta överens­kommelse eller dylikt
någon ingår något
in­gå ett av­tal; in­gå äktenskap
belagt sedan 1626
3 formellt komma in om med­delande eller dylikt
något ingår
inga under­rättelser har in­gått
äv. med konstruktions­växling (om upphovs­mannen)
någon ingår (med något)
in­gå med en skrivelse
äv. hög­tidligt inträda vanligen bildligt el. om abstrakta före­teelser
någon/något ingår (i något)
någon ingår (i något)
något ingår (i något)
in­gå i det äkta ståndet; november in­gick med regn och rusk
belagt sedan 1791
ingåingående