SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ingenjörskonst [in∫enjö`rs-] substantiv ~en ingenj·örs|­konst·en(teknisk) färdighet eller skicklighet i ingenjörsyrket vetenskapl.byggnaden ger prov på magnifik ingenjörskonstsocial ingenjörskonst (metoder för) om­daning av ett sam­hälles sociala struktur med politiska medelvanl. med ambitionen att främja rättvisa, jämställdhet etc.före­ställningen om en social ingenjörs­konst har antika anor sedan 1873