publicerad: 2021  
ingenjörsvetenskapsakademi ingenjörsvetenskaps­akademin äv. ingenjörsvetenskaps­akademien, plural ingenjörsvetenskaps­akademier
ingenj·örs·vet·en·skaps|­akademi·er
substantiv
[in∫enjö`rs-]
vanligen bestämd form ett sam­fund med upp­gift att främja teknisk vetenskaplig forskning och att över­brygga klyftorna mellan forskning, teknik­utveckling och före­tagande
Kungliga ingenjörsvetenskaps­akademien
belagt sedan 1919