publicerad: 2021  
inreda inredde inrett, presens inreder
verb
in`reda
förse (lokal) med möbler och annan ut­rustning för att möjlig­göra boende eller dylikt
någon inreder något (för något)
in­reda ett hem; vinden ska in­redas för till­fälliga ut­ställningar
belagt sedan 1646; se ur­sprung till 3reda 1
inredainredande, inredning