publicerad: 2021  
arkitekt arkitekten arkitekter
arki·tekt·en
substantiv
arkitek´t [-ki-] el. [-çi-]
(titel för) person som an­svarar för (den konstnärliga) ut­formningen vid byggande av hus, stads­delar och dylikt
arkitektkontor; arkitekttävling; stadsarkitekt
den arkitekt som ritade posthuset
äv. (i sammansättn.) om person som an­svarar för ut­formning av natur, in­redning m.m.
inredningsarkitekt; landskapsarkitekt
äv. bildligt om person som svarar för ut­formningen av en plan eller dylikt
NN, avspännings­politikens arkitekt
belagt sedan 1670; 1986 i bildlig bemärkelse; av grek. arkhitek´ton 'bygg­mästare', till arkhi- 'förnämst' och tek´ton 'timmer­man'