SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
intra- förled som finns eller sker in­om eller in­uti ngt som fram­går av efter­ledet mest i vetenskapliga samman­hangvetenskapl.intracellulärintramuskulärintranätsedan ca 1890av lat. in´tra ’innan­för, in­om’