publicerad: 2021  
intonera intonerade intonerat
verb
intone´ra
spela eller sjunga in­ledande ton(er) av musik­stycke
intonera något
en ensam trumpet intonerade ett fem­tonigt, dissonant motiv
äv. med­vetet spela eller sjunga så rent som möjligt
belagt sedan 1590; av lat. intona´re 'brusa; mullra', till ton´us 'ton'; jfr ur­sprung till 1ton!!
intoneraintonerande, intonering, intonation