publicerad: 2021  
intressebolag intresse­bolaget, plural intresse­bolag, bestämd plural intresse­bolagen
intr·esse|­bo·lag·et
substantiv
intress`ebolag
bo­lag som till betydande del ägs av ett annat före­tag, utan att vara dotter­företag
belagt sedan 1984