publicerad: 2021  
avvägning av­vägningen av­vägningar
av|­väg·ning·en
substantiv
a`vvägning
1 nog­grann avpassning
avvägningsfråga; intresseavvägning
avvägning (av något) avvägning (mellan några)
en svår av­vägning; en rimlig av­vägning mellan olika intressen; en god av­vägning mellan teori och praktik
belagt sedan 1919
2 bestämning av höjdskillnaden mellan två punkter i terrängen med hjälp av horisontella syftlinjer
avvägning (av något)
belagt sedan 1757