SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
invasion [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·vas·ion·enmilitär in­ryckning i stor skala i ett land vanligen i syfte att ockupera landet el. delar av det mil.JFRcohyponyminfall 2 invasionsarméinvasionsförsvarinvasionen i Normandieäv. bildligtsam­tidig an­komst av stor mängd av ngt myrinvasionturistinvasionen invasion av gräs­hopporinvasion (i ngt)sedan 1655; 1889 i bildlig bemärkelseav medeltidslat. inva´sio med samma betydelse; till invadera