publicerad: 2021  
jävig jävigt jäviga
jäv·ig
adjektiv
`vig
olämplig att delta i juridisk process eller dylikt på grund av (risk för) partiskhet
ett jävigt vittne; som hustru till den an­klagade var hon givetvis jävig
belagt sedan 1750