SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jo´rd substantiv ~en ~ar jord·en1lös, fin­fördelad massa av organiskt och o­organiskt material som bildats ovan­på den fasta berg­grunden på land; nöd­vändig för växters liv geol.jordbr.JFRcohyponymgruscohyponymsand jordhögjordvallkalkjordmulljordåkerjordmager jordbördig jordlucker jordsand­blandad jordbruka jordenpåta i jordenplantera om kruk­växterna i ny jorden doft av våt jordspec. med tanke på funktionen av vilo­rum för de dödakomma i jordenhan fick vila i hem­landets jord(i) jordenfalla i god jordtas emot med upp­skattning eller intresseom förslag, initiativ e. d.urspr. bibl.motionen föll i god jord och klubbades i kommun­fullmäktige vigd jordjord som helgats och väl­signats till begravnings­platsde stupade fick äntligen komma i vigd jord (växa upp) som svampar ur jordensesvamp 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. iorþ; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. grek. er´a ’jord’ 2sällan plur. land­område med (huvud­sakligen) jordbruks­mark jordbr.samh.JFRcohyponym1mark 1 jordegendomjordlottjordlösfosterjordfädernejordkronojordinvestera i jordäga jordde fattiga lant­arbetarna måste först och främst få jordäv. ut­vidgatmark(yta) jordbundenovan jordodla upp jordenbrända jordens taktiksetaktik gå under jordengöra sig o­åtkomlig för efter­spaningde valde att gå under jorden och har nu levt gömda i åtta månader som uppslukad av jordenhelt försvunnenefter in­brottet var tjuvarna som upp­slukade av jorden vilja försvinna från jordens ytaseyta 1 vilja sjunka genom jordenvilja bli o­synlig på grund av blygselkänslore. d.efter att ha gjort själv­mål ville han bara sjunka genom jorden sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3vanligen best. f. sing. den planet som människan lever på betraktad huvud­sakligen ur biologisk och geografisk syn­vinkel geogr.geol.JFRcohyponymvärld 2cohyponymjordklot jordvärmejordytajordens bana runt solenalla människor på vår jordresa jorden runtsatelliten åter­vände till jordenofta med tanke på livet på jorden och dess betingelserdrömmar om en ny jordfred på jorden(på) jordenallt mellan himmel och jordsehimmel 1 komma ner på jorden(börja) vara realistiskhon har många högt­flygande planer och skulle verkligen behöva komma ner på jorden moder jordsemoder röra upp himmel och jordsehimmel 1 stor i orden, liten på jordenseord 2 stå med båda benen på jordenseben 1 stå med båda fötterna på jordense1fot 1 sedan 1000-taletrunsten, Runtuna, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runform iarþ (i sammansättn.) Jorden runt på 80 dagar.Svensk titel på roman av Jules Verne (1873)