publicerad: 2021  
juxtaposition juxta­positionen juxta­positioner
juxta|­pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
i vetenskapliga samman­hang sam­ordning av flera element
juxtaposition (av några)
teorin att det antika dikt­verket Iliaden upp­kommit genom juxta­position av själv­ständiga sånger
spec. språk­vetenskap placering in­till var­andra av ord, fraser eller satser utan egentlig ( prosodisk) markering
juxta­position av två huvud­satser
belagt sedan 1840; bildn. till lat. ju´xta 'bred­vid; tätt in­till' och position