SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kal adjektiv ~t som saknar sin naturliga betäckning så­som växtlighet, löv, hår etc. admin.af.kalfjällkalhuggakalmarkkala klipporkala trädhans kala hjässaen kal fläck i gräs­mattanäv.som saknar normal ut­smyckning en o­trivsam lägenhet med kala väggarsedan 1734av lågty. kal med samma betydelse; trol. besl. med lat. cal´vus ’skallig’