publicerad: 2021  
kanske
kan|­ske
adverb
kan`ske
med viss möjlighet beträffande skeenden, egenskaper eller dylikt
hon skulle kan­ske komma men hon visste inte säkert; kan­ske berodde det hela på ett miss­tag; ett kan­ske orättvist på­stående
belagt sedan 1487–91 (Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)); fornsvenska kanske; trol. över­sättning av lågtyska mach schen 'må ske'; jfr da. måske 'kan­ske'