publicerad: 2021  
kohesion kohesionen
ko·hes·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sammanhållande kraft mellan olika delar av samma kropp (eller vätska) särsk. mellan molekylerna
kohesionskraft
kohesion (mellan några)
belagt sedan 1728; till lat. cohære´re 'hänga samman'; jfr ur­sprung till koherens