publicerad: 2021  
kognitiv kognitivt kognitiva
kogn·it·iv
adjektiv
[kåg´n-] el. [kåŋ´n-] el. [kågniti´v] el. [kåŋniti´v]
som har att göra med intellektuella funktioner så­som tänkande, varse­blivning, minne m.m.
JFR emotiv
kognitiv psykologi; kognitiv terapi
belagt sedan 1950