publicerad: 2021  
kommutation kommutationen kommutationer
kom·mut·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att kommutera
spec. i språkvetenskapliga samman­hang (som en metod att av­göra vilka väsentliga ljud­skillnader som finns i ett språk)
kommutationsprov
belagt sedan 1887; av lat. commuta´tio 'förändring'; till kommutera