SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kontenans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en kon·ten·ans·ensjälv­behärskning mindre brukl.psykol.hålla kontenansentappa kontenansenmista kontenansensedan 1740av fra. contenance med samma betydelse, till contenir ’om­fatta; behärska’; jfr 1kontinent