SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konverte´ra verb ~de ~t kon·vert·er·ar1gå över från en religiös tro till en annan relig.många kända svenskar har konverterat till katolicismenkonvertera (till ngt)sedan 1904av lat. conver´tere ’vända om; förändra; över­flytta’; jfr version 2förnya (lån) med ändrade vill­kor ekon.äv. om att byta skulde­brev mot aktier i ett låntagande bo­lag, växla valuta mot (vilken) annan valuta (som helst) e.d.konvertera ngt (till ngt)sedan 18763om­vandla ett ämne som inte kan an­vändas kärn­tekniskt till ett ämne med så­dan an­vändning metallurg.konvertera klyvbara materialkonvertera ngt (till ngt)sedan 18984o­medvetet om­vandla (förträngda känslor) till kroppsliga symptom psykol.konvertera ngtsedan 19435om­vandla till (viss) annan form fil. m.m.databehandl.fil.särsk.om­vandla (datorlagrad information) till annan lagringsform materialet måste konverteras innan sökprogrammet kan köraskonvertera ngt (till ngt)sedan 1861Subst.:vbid1-214821konverterande, vbid2-214821konvertering; konversion