publicerad: 2021  
version versionen versioner
vers·ion·en
substantiv
[ver∫o´n]
(någons) personlig(a) beskrivning av visst skeende baserad på egna upp­levelser, källor el. åsikter, i mots. till andra beskrivningar
en version (av något)
morgon- och kvälls­tidningarna hade olika versioner av händelse­förloppet; dom­stolen satte till­tro till huvud­vittnets version; enligt den officiella versionen av­gick ministern fri­villigt; olika versioner av den gamla folk­sagan
äv. personlig tolkning ibland i annat framställningssätt
instrumentalversion; prosaversion; scenversion
punk­bandets version av "Yesterday"; en nu­tids­anpassad version av de grekiska hjälte­sagorna; en filmatiserad version av romanen; en för­kortad version av artikeln
äv. mera konkret sär­skild form av viss grund­typ
JFR variant
standardversion
en om­arbetad version av pjäsen; den billigaste versionen av modellen saknar nedfällbart bak­säte
spec. äv. i fråga om dataprogram, app m.m.
versionsnummer; alfaversion; betalversion; betaversion; gratisversion
belagt sedan 1611; ur medeltidslat. ver´sio 'över­sättning', till ver´tere 'vända'; jfr ur­sprung till vers; jfr äv. aversion, inversion, konvertera