publicerad: 2021  
krävande ingen böjning
kräv·ande
adjektiv
krä`vande
som ställer stora krav
energikrävande; kostnadskrävande; resurskrävande; tidskrävande; vårdkrävande
hennes föräldrar är mycket krävande
äv. som inne­bär stor an­strängning fysiskt el. psykiskt
en krävande upp­gift; ett krävande arbete; en krävande marsch över bergen
äv. med konstruktions­växling
ett lopp i krävande terräng
belagt sedan 1887