publicerad: 2021  
1kast kasten kaster
kast·en
substantiv
1 en­dera av de strängt av­gränsade samhälls­klasserna i Indien
kastväsen; brahmankast; krigarkast
den högsta kasten; den lägsta kasten
belagt sedan 1819; av port. casta 'oblandad ras'; till lat. cas´tus 'ren'
2 mest historiskt tryckeri­låda med fack för varje tryck­typ
belagt sedan 1635; av tyska Kasten 'låda'
3 ålderdomligt el. dialektalt upp­kastad hög av ved
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska kaster 'stapel, hög'; jfr ur­sprung till kasta
Den högsta kasten. Titel på roman av Carina Rydberg (1997); romanen handlar om konflikter mellan kända kultur­personer
2kast kastet, plural kast, bestämd plural kasten
kast·et
substantiv
1 sär­skilt sport det att kasta
kast (med något)
kast med liten boll
ofta med ton­vikt på resultatet
ett långt kast
äv. bildligt
ge sig i kast med något ta itu med någototaliga koreografer har gett sig i kast med Stravinskijs Våroffer
stå sitt kast vara tvungen att ta konsekvenserna av sitt handlandeden opålitlige förvaltaren fick stå sitt kast och hamnade i fängelse
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska kast; till kasta
2 ålderdomligt an­tal av fyra stycken vid räkning av sill el. strömming
JFR 2val 2
ett kast (något) ett kast (med något)
belagt sedan 1346 stadfästelse av öländsk sillfiskestadga utfärdad av hertiginnan Ingeborg (Svenskt Diplomatarium)
3 kraftig, plötslig rörelse som vanligen med­för riktnings­förändring; beträffande person, djur el. natur­fenomen
JFR 1knyck, ryck
han gjorde ett trotsigt kast med huvudet
äv. bildligt snabb förändring
lynneskast
tvära kast i humöret
belagt sedan början av 1500-talet Nya Krönikans fortsättningar eller Sture-Krönikorna