SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kugg`e substantiv ~n kuggar el. kuggkugg ~en ~ar kugg·entandliknande an­ordning i kanten av ett (drivande) hjul som griper in i mellan­rummen på ett annat hjul (el. på kedja e.d.) och över­för roterande rörelse; vanligen en av många af.tekn.äv. bildligtliten del av ngt större en viktig kugge i samhälls­maskinerietsedan 1712; 1931 i bildlig bemärkelseav om­diskuterat urspr.; ev. besl. med kogg