publicerad: 2021  
kugge kuggen kuggar
eller
kugg kuggen kuggar
kugg·en
substantiv
kugg`e el. kugg´
tand­liknande an­ordning i kanten av ett (drivande) hjul som griper in i mellan­rummen på ett annat hjul (el. på kedja eller dylikt) och över­för roterande rörelse; vanligen en av många
äv. bildligt liten del av något större
en viktig kugge i samhälls­maskineriet
belagt sedan 1712; 1931 i bildlig bemärkelse; av om­diskuterat urspr.; ev. besläktat med kogg