publicerad: 2021  
1var
adverb
på vilken plats som in­ledning till direkt fråga
var är barnen?; var ligger Bankeryd?; i vissa delar av Sverige an­vänds ofta "vart är du?" i stället för "var är du?"
äv. in­ledande indirekt fråga eller dylikt
jag undrar var hon är; nu vet vi var hon är
ibland äv. varhelst
sätt dig var du vill
här och var se här
var som helst på vilken plats som helstdu får sätta dig var som helst; han kan verkligen somna var som helst
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform huar, fornsvenska hvar 'varest; var helst; då; om'; gemensamt germanskt ord; bildat till stammen i 1vad 1
2var vart
pronomen
samtliga en­skilda tagna en i sänder ur en viss mängd av personer el. före­teelser
JFR varje
var dag ger nya upp­levelser; datorn blev nära nog var mans egendom; ta var sak för sig
spec. för att an­ge vad varje individ får (el. har) el. för att betona sär­skiljande i vissa ut­tryck
de fick en kola var; barnen fick var sitt äpple; de bor var för sig men träffas varje dag
var femte (tionde, tjugonde etc.) minut se minut
var och en varje (en­skild) persondet är upp till var och en om man vill rösta eller inte
var och var­annan nästan varjekopparrör och järn­skrot stjäls i var och var­annan kommun; hon läser e-post var och var­annan timme
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runformer huariR, huariaR (plur.), fornsvenska hvar 'vilken; var och en; varje'; bildn. till 1var
3var varet
var·et
substantiv
gulvit, tjock­flytande massa av döda bakterier, celler och vita blod­kroppar som bildas vid smältning i infektions­härdar
varbildning; varböld; varhärd
få var i öronen
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska var; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
4var varet, plural var, bestämd plural varen
var·et
substantiv
ofta i sammansättn. skyddande över­drag för kudde och dylikt
bolstervar; kuddvar; täckvar
belagt sedan ca mitten av 1300-talet (i sms.; (förteckning över föremål i kungens skattkammare (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska var; besläktat med engelska wear 'vara klädd i' och med 1väst
5var varen varar
var·en
substantiv
vanligen i sammansättn. typ av (stor) flundrefisk med rund platt kropp
belagt sedan 1680; se ur­sprung till piggvar