publicerad: 2021  
kulturell kulturellt kulturella
kult·ur·ell
adjektiv
kulturell´
1 som har att göra med andlig kultur
staden är ett viktigt religiöst och kulturellt centrum
belagt sedan 1889
2 som ut­märks av hög andlig kultur
kulturella kretsar
ibland skämtsamt
ska vi vara lite kulturella och gå på teatern?
belagt sedan 1931
3 som har att göra med seder och bruk
minoriteternas olika kulturella mönster
belagt sedan 1929