publicerad: 2021  
kultur kulturen kulturer
kult·ur·en
substantiv
kultu´r
1 form enligt vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma an­gelägenheter på sam­hällelig nivå; särsk. i äldre tider el. i av­lägsna om­råden
kulturlämningar; högkultur; nomadkultur; samlarkultur; stenålderskultur; åkerbrukskultur
en tidig, högt­stående kultur; krukskärvorna var rester från en ur­åldrig kultur; den väster­ländska industriella kulturen
ibland om mot­svarande grupp människor
spår från en tidig kultur som levde på ren­jakt
äv. med ton­vikt på resultatet av mot­svarande mänskliga verksamhet
kulturbygd; kulturföremål; kulturlandskap
ofta med ton­vikt på sam­hälleligt beteende etc.
kulturmönster; bondekultur; köp-slit-och-slängkultur; ungdomskultur
belagt sedan 1805; av lat. cultu´ra 'odling', till cul´tus 'odling; vård', till col´ere 'odla; hylla; dyrka'; jfr ur­sprung till koloni 1, kult
2 sällan plur. samman­fattningen av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upp­levelser särsk. om konst, litteratur, musik och dylikt men äv. om vetenskap; i all­mänhet el. under viss tid, in­om visst om­råde etc.
kulturfientlig; kulturintresserad; kulturtant; finkultur
vår väster­ländska kultur bygger på den klassisk-grekiska; bibliotekens betydelse för kulturens spridning
ibland sär­skilt om konst, litteratur etc. av hög kvalitet
kulturutställning
han skrämdes av bristen på kultur i landet; städer som Paris och Rom har massor att erbjuda för den som är intresserad av kultur
äv. om konst, litteratur etc. in­om el. för viss grupp
allmogekultur; bygdekultur; folkkultur; popkultur
arbetarna försökte åter­erövra sin egen kultur
ofta försvagat om (kunskap om) sed­vänjor och regler för gott upp­trädande
en dam med kultur och stil; han är rik men har ingen kultur; det är ett tecken på dålig kultur att stoppa kniven i munnen
äv. (försvagat) om regler för gott upp­trädande etc. på visst om­råde i sammansättn.
klädkultur; möteskultur; trafikkultur
belagt sedan 1640
3 systematiskt odlande av jord, med vissa växter; äv. om det som odlas
kulturmark; kulturväxt; beteskultur; drivhuskultur
äv. beträffande vissa djur
ostronkultur
äv. om systematisk renodling av mikro­organismer och dylikt
belagt sedan 1646
De två kulturerna. Efter en formulering av den eng. författaren och fysikern C.P. Snow (1956); om svårigheterna med kommunikationen mellan natur­vetenskap och humaniora