publicerad: 2021  
konsument konsumenten konsumenter
kon·sum·ent·en
substantiv
konsumen´t
person som regel­bundet köper och an­vänder vissa (förbruknings)varor
konsumentskydd; konsumentupplysning; elkonsument
konsument (av något)
jordbruks­stödet blir dyrt för konsumenterna
äv. om köpare i all­mänhet
med­vetna konsumenter; konsumenterna klagade över de höjda priserna
äv. om förbrukare av icke-materiella värden
kulturkonsument; vårdkonsument
belagt sedan 1747; till lat. consu´mens 'konsumerande'; till konsumera