publicerad: 2021  
kulturpersonlighet kultur­personligheten kultur­personligheter
kult·ur|­pers·on·lig·het·en
substantiv
kultu`rpersonlighet
person som gjort betydande kulturella in­satser ibland en­bart genom sin egen höga bildning
belagt sedan 1895