publicerad: 2021  
kumpan kumpanen kumpaner
kump·an·en
substantiv
kumpa´n
ofta ned­sättande kamrat som man sam­arbetar med, ofta i skumt el. dunkelt syfte
JFR gelike
någons kumpan kumpan till någon några är kumpaner
hans trogne kumpan; han mördades av sina gamla kumpaner
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kompan, kumpan; av lågtyska kumpan; av fornfranska compain 'matlagskamrat'; jfr ur­sprung till 1kompani!!, kompanjon