publicerad: 2021  
kumulera kumulerade kumulerat
verb
kumule´ra
i vetenskapliga och tekniska samman­hang fort­löpande samla till en (växande) helhet så att det nya läggs till det gamla
någon/något kumulerar något
någon kumulerar något
något kumulerar något
det är viktigt att informationen kumuleras
spec. summera
kumulera räntor
spec. äv. juridik föra samman flera straff under ett straff eller flera mål under gemensam hand­läggning
spec. äv. vanligen pass. lagra (läke­medel) i organismen
det finns risk för att preparaten kumuleras i kroppen
belagt sedan 1670; av lat. cumula´re 'hopa'
kumulerakumulerande, kumulering, kumulation