publicerad: 2021  
lilja liljan liljor
lilj·an
substantiv
lil`ja
typ av (ofta) hög lök­växt med smala blad och tillbakaböjda kalkblad på de färg­rika blommorna; i Sverige en­bart odlad
daglilja; krollilja; kungslilja; tigerlilja
brand­gul lilja
äv. om många andra (vilda el. odlade) växter (med lök el. jord­stam) vanligen i sammansättn.
fransk lilja en heraldisk figur som in­gick i de franska kungarnas vapeni form av en stiliserad svärds­lilja: på senare tid är den franska liljan främst känd som scout­rörelsens symbol
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska lilia; av lat. li´lium med samma betydelse, plur. li´lia