publicerad: 2021  
kvidd kvidden kvidder
kvidd·en
substantiv
en lång­sträckt, mindre karpfisk
SYN. elritsa
belagt sedan 1723; sv. dial. kvidd; ev. av ljudsymboliskt urspr.