publicerad: 2021  
lathund lat­hunden lat­hundar
lat|­hund·en
substantiv
la`thund
1 var­dagligt, mindre brukligt lat person
belagt sedan 1623
2 hjälp­medel som under­lättar visst (tanke)arbete särsk. om lista el. hand­bok med fakta som är svåra att hålla i minnet
en juridisk lat­hund; en lat­hund vid över­sättning
belagt sedan 1846