SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lati´n substantiv ~et lat·in·etdet officiella språket i Romar­riket senare länge anv. som lärt språk i Europa och än­nu som katolska kyrkans officiella språk land.språkvet.medeltidslatinmunklatinvulgärlatinklassiskt latinläsa latinunder­visa i latin och grekiskaett tal på klingande latin(på) latinsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. latin; till lat. lati´nus ’latinsk; från Latium’ (landet om­kring Rom) Han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin.Erik Axel Karlfeldt, Sång efter skördeanden (i Fridolins visor, 1898); om Fridolin