SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lav substantiv ~en ~ar lav·en(typ av) kryptogam bål­växt som ut­gör en dubbelorganism av svamp och alg och ofta växer på träd, klippor o.d. bot.JFRcohyponymmossa islandslavrenlavskägglavvitlavvåra lavar av­slöjar luft­kvaliteten genom sin känslighet för sot, svavel­dioxid, ozon m.m.sedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. laf; till sv. dial. lava ’slappt hänga ned’; jfr laber, lapp