publicerad: 2021  
massa massan massor
mass·an
substantiv
mass`a
1 sär­skilt fysik knappast plur. mängd materia i en kropp
JFR vikt 1
(någots) massa massan (av något)
bestämma en stjärnas massa; syre­atomens massa är 16 gånger så stor som väteatomens
kritisk massa den minsta mängd kärn­bränsle som kan upprätt­hålla en själv­ständig kedje­reaktion ○ äv. bildligt om t.ex. en arbets­grupps storlekföre­tagen sam­arbetade i ett försök att minska sina kostnader och upp­nå kritisk massa
belagt sedan 1728; av tyska Masse med samma betydelse; av lat. mass´a 'klump; massa'; av grek. ma´za 'deg eller kaka av kornmjöl', till mass´ein 'knåda'; jfr ur­sprung till en masse, 1massiv!!
2 knappast plur. form­lös substans vanligen med halv­fast el. klibbig konsistens
en (adj) massa (av något)
blanda alla ingredienserna till en smulig massa; hjärnan är en mjuk grå och vit massa
spec. halv­fabrikat för pappers­till­verkning
massafabrik; massaved; pappersmassa
belagt sedan 1578
3 stor mängd
massarbetslöshet; massproduktion
(en) massa (något/några/att+verb)
(en) massa (något)
(en) massa (några)
(en) massa (att+verb)
massor (att+verb)
massor (av/med något/några)
massor (av något)
massor (av några)
massor (med något)
massor (med några)
tjäna en massa pengar; de plockade svamp i massor; massor av snö vräkte ner
ofta med spec. förstärkande ut­tryck var­dagligt
för en herrans massa år sedan; hon vann en sju­helsikes massa pengar
äv. om kompakt an­hopning eller dylikt
slottets gråa massa
belagt sedan 1830
4 stor församlad mängd människor
massan samlades utan­för regeringsbyggnaden; polisen försökte skingra massan
äv. om samman­fattningen av allt "vanligt" folk, i mots. till rika el. hög­utbildade personer
JFR elit
masskultur
till­höra den grå massan; den svårtillgängliga poeten appellerade knappast till den stora massan; regeringen kunde inte tillfreds­ställa massornas förhoppningar
belagt sedan 1803