SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
legitimation [-∫o´n] substantiv ~en ~er leg·it·im·at·ion·en1dokument som bevisar att man är den man upp­ger sig vara samh.SYN.synonymidentitetskortsynonymid-kort legitimationshandlingfotolegitimationvisa legitimationEU-passet gäller som legitimationäv. om upp­visande av så­dant dokumentkassörskan begärde legitimationlegitimation (av ngn/ngt)sedan 1842till legitim 2behörighet att ut­öva viss (ansvars­full) verksamhet samh.få legitimation som läkaresedan 1822