SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lej`dare substantiv ~n äv. vard. lejdarn, plur. ~, best. plur. lejdarna lejd·ar·enrep­stege som hängs över fartygs­sida t.ex. för ombordgång från mindre båt sjö.äv.brant trappa i far­tyg äv. om rep­stege som an­vänds som gymnastik­redskapsedan 1851av lågty. eller nederl. leider ’stege’; besl. med lid