publicerad: 2021  
lifta liftade liftat
verb
lif`ta
(försöka) få gratisskjuts med bil vanligen genom att gå vid vägkanten och göra tecken
någon liftar (med någon/något) (någonstans)
någon liftar (med någon) (någonstans)
någon liftar (med något) (någonstans)
ett par ungdomar som hade liftat hela vägen till Rom
belagt sedan 1933; av engelska lift 'transportera i ett for­don'; jfr engelska to give a lift 'att ge (någon) skjuts'; samma ord som lyfta
liftaliftande, liftning