publicerad: 2021  
liga ligan ligor
lig·an
substantiv
li`ga
1 samhälls­farlig grupp av personer
ligaledare; knarkliga; spionliga
den liga som ligger bak­om bankrånet
äv. om vissa politiska samman­slutningar historiskt
den katolska ligan under trettio­åriga kriget
belagt sedan 1855; av franska ligue, ita. liga, lega 'samman­slutning, förbund (av olika slag)'; till lat. liga´re 'binda; förbinda'; jfr ur­sprung till liera (sig)
2 serie­tävling mellan (fot­bolls)lag särsk. om elit­tävlingarna i vissa länder
ligamatch; ligatabell
engelska ligan; tyska ligan
äv. om annan tävling, gärna i an­slutning till så­dan lag­tävling i sammansättn.
äv. bildligt om (listning av) länder, orter etc. som är de ledande in­om ett om­råde eller dylikt var­dagligt i sammansättn.
inflationsliga; lönsamhetsliga; skatteliga; snöliga
orten har länge toppat ligan vad beträffar an­talet sol­timmar
belagt sedan 1932